CALL CENTER 02-866-2830-33  
 
 
หน้าแรก
            แนะนำองค์กร
ประวัติความเป็นมา
บทบาทหน้าที่
นโยบาย
สถานศึกษาในสังกัด
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
            การให้บริการด้านการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
            ดาวน์โหลดข้อมูล
            ข้อมูลด้านสารสนเทศ
            ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
การแต่งตั้งครูประจำกลุ่ม
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ"ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ" ถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
เลื่อนการจัดโครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาทหารกองประจำการที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา กศน.
การปรับผังรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของสถานี EVT
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยสื่อโทรทัศน์ ETV
แจ้งเปลี่ยน URL สำหรับการเข้าเว็บไซต์ ของสำนักงาน กศน.กทม.
หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา
 
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผอ.สนง.กศน.กทม. เป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558 ของสนง.กศน.กทม.และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 50 เขต
โครงการประชุมสร้างความปรองดอง ความสมานฉันท์ และกิจกรรมกลุ่มสานสัมพันธ์
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เพื่อปลูกฝังและสร้างอุดมการณ์
กศน.เขตลาดพร้าว จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
กศน.เขตลาดพร้าว จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
กศน.เขตลาดพร้าว ร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง
กศน.เขตลาดพร้าว ร่วมจัดกิจกรรม"โครงการทุ่งทานตะวันเฉลิมพระเกียรติ"
             
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
-
กศน.เขตตลิ่งชัน สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน
-
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
-
กศน.เขตทุ่งครุ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน
-
กศน.เขตบางขุนเทียน สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน
-
สำนักงาน กศน.กทม. ประกาศสอบราคาเช่ารถยต์ตู้
-
กศน.เขตบางพลัด สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน
-
ใบสมัครสมาชิก Gmail:bkk1.nfe.go.th
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
-
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
-
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
เว็บเครือข่าย
 
-
Google Mail
-
สำนักงาน กศน.
-
กระทรวงศึกษาธิการ
-
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
-
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย
-
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
 
         
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและ กิจการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
พฤศจิกายน 2557
อา พฤ
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           
 
 
 
Bangkok Office Of The Non-Formal And Informal Education.
161/10 Soi Arun Amarin 15 (measured Prayatm) Arun Amarin.
Banchanglor Bangkok 10700, Thailand
Tel : (02)866-2830-33 102, 114, 115 and (02)418-3567
Fax : (02) 418-3568, (02) 866-2839
Copyright© 2014 KORSORNOR BKK CO.,LTD. All Rights Reserved.
Visitor :