CALL CENTER 02-866-2830-33  
 
 
หน้าแรก
            แนะนำองค์กร
ประวัติความเป็นมา
บทบาทหน้าที่
นโยบาย
สถานศึกษาในสังกัด
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
            การให้บริการด้านการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
            ดาวน์โหลดข้อมูล
            ข้อมูลด้านสารสนเทศ
            ติดต่อสำนักงาน
 
 
 
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
การแต่งตั้งครูประจำกลุ่ม
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ"ลูกเสือส่งเสริมพระพุทธศาสนาบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ" ถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
การปรับผังรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของสถานี EVT
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยสื่อโทรทัศน์ ETV
แจ้งเปลี่ยน URL สำหรับการเข้าเว็บไซต์ ของสำนักงาน กศน.กทม.
หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา
 
ประชุมชี้แจงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับทหาร
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผอ.สนง.กศน.กทม. เป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558 ของสนง.กศน.กทม.และสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 50 เขต
งานแสดงผลงานนักศึกษา ระดับ ปวช.การโรงแรม ชั้นปีที่ 1 กศน.เขตบางรัก
กศน.เขตปทุมวันโครงการวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิดหลัก “วัฒนธรรมคุณภาพ สร้างคน สร้างชาติ”
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กศน.เขตปทุมวันเข้าร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา “รักพ่อของประชาชน รักประชาชนของพ่อ”
         
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
-
โครงการประกวดโครงงานด้านธรรมชาติวิทยา ปี ๒๕๕๘
-
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย
-
เผยแพร่ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
-
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ"คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน"
-
สรรหาข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ(นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)สังกัดสำนักงาน กศน.
-
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
-
สำนักงาน กศน.กทม.สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้
-
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นปร.)
-
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
-
ขอเชิญร่วมงาน "เทิดไท้พระผู้เป็นครูของแผ่นดิน"
-
รณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์
-
ใบสมัครสมาชิก Gmail:bkk1.nfe.go.th
เว็บเครือข่าย
 
-
สำนักงาน กศน. New
-
สำนักงาน กศน.
-
กระทรวงศึกษาธิการ
-
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
-
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย
-
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
-
Google Mail
 
       
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและ กิจการพิเศษ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
ธันวาคม 2557
อา พฤ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
 
 
 
Bangkok Office Of The Non-Formal And Informal Education.
161/10 Soi Arun Amarin 15 (measured Prayatm) Arun Amarin.
Banchanglor Bangkok 10700, Thailand
Tel : (02)866-2830-33 102, 114, 115 and (02)418-3567
Fax : (02) 418-3568, (02) 866-2839
Copyright© 2014 KORSORNOR BKK CO.,LTD. All Rights Reserved.
Visitor :